• Behandling av aggressiv luft.
    För miljön.

  • english latvian русский suomi svenska

    CCV
    75

Prestanda Flödesområde:
Statiskt tryck:
Verkningsgrad:
Inlopp-Ø:
min. 80 m3/h till max. 340 m3/h
min. 100 Pa till max. 800 Pa
max. 75 %
75 mm
Fläkthus PPs, PPs-el
Fläkthjul PPs, PPs-el
Kraftöverföring Direktdrift
Atex-utförande Kan fås i ATEX-utförande för zon 1 + 2
COLASIT SCANDINAVIA AB - Ventilation i plast
Villabergsvägen 4, 535 92 Kvänum
Telefon: 0511-200 80 Mail: info@colasit.se