• Behandling av aggressiv luft.
    För miljön.

  • english latvian русский suomi svenska

Droppavskiljare
Allmänt
Droppavskiljare av profyltyp avskiljer vätskedroppar ur luft.
Avskiljningsgraden i % av totalt vätskeinnehåll avgörs i huvudsak av droppstorleken och lufthastigheten. För varje profiltyp definieras en s.k. gränsdroppsdiameter, vilket betyder att alla droppar större än gränsdroppsdiametern avskiljes till 100%. Gränsdroppsdiametern är starkt avhängig av anströmmningshastigheten mot profilpaketet.

OBS! En droppavskiljare avskiljer ej vatten i gasform ur luften.

Anströmmningshastighet
Optimal hastighet för profiler DH2100 är 6 m/s.
Optimal hastighet för profiler DH4200 är 3,8 m/s.

Konstruktion
Droppavskiljarprofilerna levereras som dropavskiljarkasetter med eller utan dropavskiljarhus.

Material
COLASIT CTR droppavskiljare byggs av PP, PPs eller PVC med avskiljarprofiler av PPT (talkfylld PP).
Max drifttemperatur +60 C vid max undertryck 1000 Pa.

Avskiljningsgrad
Avskiljningsgraden för de olika droppstorlekar beror av använt material.
COLASIT droppavskiljarprofilerna når avskiljningsgrader > 99%.

Tillbehör
Stativ för installation av flera droppavskiljarkasetter.Beskrivning

Droppavskiljare - drift och skötsel (svenska)
RHODIUS - droplet separation (technical literature)
COLASIT SCANDINAVIA AB - Ventilation i plast
Villabergsvägen 4, 535 92 Kvänum
Telefon: 0511-200 80 Mail: info@colasit.se