• Behandling av aggressiv luft.
    För miljön.

  • english latvian русский suomi svenska

Emissionsfilter CEFColasit emissionsfilter är ett effektivt och relativt billigt sätt att minska föroreningar och lukt i frånluft från olika industriella processer och är också mycket bra mot lukter i pumpstationer och reningsverk för avloppsvatten.

En grupp forskare har utvecklat en kemisk vätska, som kan ta bort föroreningar och flera lukter. Vätskan kan lösas på biologiskt sätt och tillåts av RIVM (Nederländska: Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu = Statliga Institutet för Hälsa och Miljö). Denna vätska kallas FF-AR.


Elimineringen av föroreningar
Frånluften, vilken kan innehålla giftiga ämnen, förenas med FF-AR (och växer i storlek) och sedan skiljs åt av den speciella droppavskiljaren.De insamlade föroreningarna kommer att droppa ut ur droppavskiljaren i behållaren och kan sedan ledas bort. Luften strömmar, efter droppavskiljaren, genom ett lager av MMP-granuler. I detta lager kommer resten av lukten att tas bort. I lagret finns blå indikatorer som blir vita eller grå när granulerna blir förorenade. Nu är det dags att ta bort de här granulerna och den kemiska vätskan.Princip
Vi måste hålla livskvaliteten i våra länder på en acceptabel nivå det är därför vi måste minska utsläppen av föroreningar. HVR har gjort flera biologiska upplösande produkter för att bekämpa lukter och odörer i frånluft. Ett antal av dessa produkter är utvecklade med University of Twente (i Nederländerna) och stöds av dem på ett vetenskapligt sätt. Produkten sprayas eller förångas i frånluften och möter där oönskad lukt. I den fysiska processen omvandlas partiklar av lukten till droppar med hjälp av FF-AR. Detta system är enkelt att installera och kostnaden är kontrollerbar. Med den utvecklade speciella droppavskiljaren samlas dropparna in och de faller tillbaka i behållaren. Vätskan kan separeras från FF-AR, eftersom det finns en stor skillnad mellan vätskornas densitet.


Hur kan CEF användas?
CEF kan användas med eller utan fläkt för att transportera luft genom filtret. Fördelar med CEF före andra filter: lätt att hantera, medan den är liten. Mått 600x600x600 mm för max 2000 m3/h.

Som jämförelse: För samma luftmängd används ett lavafilter med 3 m diameter, 4 m hög och med en vikt på cirka 30 ton.

Hög avskiljningsgrad - 100 ppm H2S i inlopp, 0 ppm - i utlopp.

COLASIT SCANDINAVIA AB - Ventilation i plast
Villabergsvägen 4, 535 92 Kvänum
Telefon: 0511-200 80 Mail: info@colasit.se